So ngón trỏ với ngón đeo nhẫn sẽ đoán được mức độ thành công trong cuộc sống
Trắc nghiệm
  • TVPT

So ngón trỏ với ngón đeo nhẫn sẽ đoán được mức độ thành công trong cuộc sống

Chỉ cần nhìn vào bàn tay là có thể đoán được tính cách và mức độ thành công của bạn trong cuộc sống.

Bài trắc nghiệm bàn tay xuất hiện lần đầu tiên trong 1 chương trình truyền hình ở Nhật Bản và hiện đang rất phổ biến trên mạng xã hội. Sở dĩ nó nhanh chóng lan rộng và thường được sử dụng trong việc đoán tính cách của một người nhờ vào kết quả tương đối chính xác. 

Chỉ bằng cách đơn giản là so sánh chiều dài giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn, từ đó chia con người thành 3 kiểu cơ bản, những người thuộc nhóm khác nhau sẽ có vận mệnh và tích cách khác nhau. Để biết được đường công danh tương lai, bạn hãy xem thử tay mình thuộc hình dáng nào trong 3 kiểu dưới đây nhé.

Chọn câu trả lời:
Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn A. Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn
Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn B. Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn
Ngón trỏ và ngón nhẫn bằng nhau C. Ngón trỏ và ngón nhẫn bằng nhau