Sống ở đời... đừng tốt quá!

Sống tỉnh giác
  • TVPT

Ở đời đừng bao giờ sống quá tốt, cũng đừng quá nhiệt tình giúp đỡ vô điều kiện… vì trên đời có những kẻ quen được nhận sẽ quên mất cảm ơn.

Tình cảm giữa con người với con người đôi khi lại bạc vô cùng. Có một sự thật rằng, nếu bạn hết lòng hết sức làm những việc tốt cho những người xung quanh trong một thời gian càng lâu thì họ sẽ cho rằng: Đó là việc đương nhiên bạn phải làm. Không chỉ thế, bạn còn có thể bị người khác xem thường chỉ vì bạn "dễ sai khiến"...

Loading...