Tìm hiểu tính cách qua viên đá bạn chọn
Trắc nghiệm

Tìm hiểu tính cách qua viên đá bạn chọn

Với trắc nghiệm hình ảnh, sẽ không có khái niệm đúng hay sai. Đáp án ứng nghiệm nhất chính là điều đầu tiên bạn lựa chọn mà không hề do dự. Hãy thư giãn và cùng chúng tôi khám phá sâu hơn về tiềm thức thông qua hình ảnh những viên đá dưới đây.

 

 

Nào, sau khi đã chọn xong thì mời các bạn hãy cùng khám phá ý nghĩa trắc nghiệm hình ảnh từ lựa chọn của bản thân nhé!

Chọn câu trả lời:
Viến đá số 1: Opalite A. Viến đá số 1: Opalite
Viến đá số 2: Malachite B. Viến đá số 2: Malachite
Viến đá số 3: Sunstone C. Viến đá số 3: Sunstone
Viến đá số 4: Mahogany Obsidian D. Viến đá số 4: Mahogany Obsidian
Viên đá số 5: Howlite E. Viên đá số 5: Howlite
Viên đá số 6: Dalmatian Jasper F. Viên đá số 6: Dalmatian Jasper