Trắc nghiệm hình ảnh: Bạn là người bị chi phối bởi lý trí hay trái tim?
Trắc nghiệm

Trắc nghiệm hình ảnh: Bạn là người bị chi phối bởi lý trí hay trái tim?

Trong cuộc sống, những hành động và quyết định mà chúng ta đưa ra đều bị chi phối bởi rất nhiều thứ từ tính cách, quan niệm sống, môi trường đến các yếu tố bên ngoài. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân là người sống theo cảm tính hay thiên về lý trí chưa? Bài trắc nghiệm hình ảnh sau đây sẽ giúp bạn nhận ra rõ điều đó. Bạn là người bị chi phối bởi lý trí hay cảm xúc? Hay bạn là kiểu người hành động dựa trên sự phân tích và phán đoán của mình?


Hãy thử làm trách nghiệm hình ảnh dưới đây, điều gì đầu tiên mà bạn nhìn thấy sẽ hé lộ tính cách con người của bạn.

Chọn câu trả lời:
Con gấu A. Con gấu
Ngọn núi B. Ngọn núi
Ngọn cây C. Ngọn cây
Mặt trăng D. Mặt trăng