Vận mệnh của chòm sao Bọ Cạp trong năm 2019

Trong năm 2019, Thuỷ nghịch hành xuất hiện đem lại cho Bọ Cạp nhiều điều bất ngờ. Đây là năm của thành công xen lẫn thất bại, của hy vọng lẫn thất vọng, của được - mất song hành.