Việc chọn lựa một viên kem cũng tố cáo tính cách mà bạn đang che giấu tất cả mọi người
Trắc nghiệm
  • TVPT

Việc chọn lựa một viên kem cũng tố cáo tính cách mà bạn đang che giấu tất cả mọi người

Tiến sĩ tâm lý học Alan R.Hích đã tiến hành thực hiện một nghiên cứu để biết được tính cách thông qua vị kem yêu thích và kết quả khảo sát thật bất ngờ khi chỉ một việc tưởng như mang tính sở thích và cảm tính lại có thể tiết lộ khá chính xác tính cách của mỗi người.  

Bạn hãy chọn một vị kem mà yêu thích và đọc kết quả xem có đúng với tính cách của bạn không nhé!

Chọn câu trả lời:
Chocolate A. Chocolate
Vanilla B. Vanilla
Chuối C. Chuối
Dâu D. Dâu
Trà xanh E. Trà xanh