Vòng tròn mandala  bạn ấn tượng đầu tiên tiết lộ gì về bạn?
Trắc nghiệm

Vòng tròn mandala bạn ấn tượng đầu tiên tiết lộ gì về bạn?

Chúng ta không thực sự “nhìn” được thế giới xung quanh. Thực chất, mọi hình ảnh bạn thấy chỉ là do não tưởng tượng từ các thông tin do mắt đưa tới, nên nó còn chịu ảnh hưởng từ nhiều lĩnh vực khác liên quan đến não. Dựa trên đặc điểm này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số bài kiểm tra tâm lý và tính cách, dưới dạng những bức hình ẩn chứa nhiều sự vật.Cùng chúng tôi thực hiện trắc nghiệm hình ảnh dưới đây để khám phá tích cách tiềm ẩn bên trong con người bạn.

 

 

Chọn câu trả lời:
Vòng tròn mandala 1 A. Vòng tròn mandala 1
Vòng tròn mandala 2 B. Vòng tròn mandala 2
Vòng tròn mandala 3 C. Vòng tròn mandala 3